Cəmaləddin Rumi deyir ki ...

0
4144
Cəmaləddin Rumi deyir ki ...

 Eşq, elə əngin bir dənizdir ki, nə başlanğıcı nə də sonu vardır. 


Bədənlər, ağızları bağlı testinin bənzərlər. Hər testinin nə var? Sən ona bax. 

Başqalarına qibtə etmə, çoxları var ki sənin həyatına imreniyorlar

Ömründən nəsibi, özünü Sevgilidən məsud tapdığın andan ibarətdir. 

Üç sözdən çox deyil. Bütün ömrüm bu üç söz; Həmdim, bişdim, yandım .. 

Pislər, pisliklərini edər amma sular da təmizləməyə çalışar. 

Pərgar kimiyik, bir ayağımız sıx şəriətə bağlı, Digər ayağımızla yetmiş iki milləti dolaşıyoruz. 

Varlıq, yoxluqda görülə bilər. Zənginlər, yoxsula comərdlik edə bilər. 

Eyni dili danışanlar deyil, eyni duyğuları bölüşənlər bir birini başa düşər.

Eşq şəriəti, bütün dinlərdən ayrıdır. Aşiqlərin şəriəti də Allahdır, məzhəbi də. 

Ağıl padşahı qəfəsi qırdı mı, quşların hər biri bir istiqamətə uçar. 

Eşq nədir, bilmirsənsə gecələrə soruş, bu sapsarı üzlərə, bu qupquru dodaqlara soruş. 

Aclıq, dərmanların Padşahım. Həkimlər niyə pəhriz verər düşünsənə. 

Əslində təsbeh, səccadə, tövbə, tərki-dünyalıq, günahdan çəkinmə, bunların hamısı yolun başıdır. Haqq yolçusu aldandı da bunları çatacağı konak sandı. 

Adam döyüşməklə çətin ər sayılmaz, hirsləndiyi zaman özünü tuta bilənlər çətin. 

Ağılın varsa bir başqa ağılla dost ol da, işlərini məsləhətləşərək et.

Allah ilə olduqdan sonra ölüm də, ömür də xoşdur. 

Eşq dediyin ya Allahdan gəlməli. Ya Allah üçün olmalıdır. Ya da Allaha ulaştırmalı; yoxsa yerlə bir olmalıdır. 

Ağılın başına gəlincə peşman olacağın bir işi əsla etmə.

Eşq, iddiaya bənzər, cəfa çəkmək də şahidə. Şahidin yoxsa iddianı qazana bilməz ki. 

Allah mərmərə əmr verməz. 

Eyni dili danışanlar deyil, eyni duyğuları paylaşanlar razılaşa bilər. 

Ayrılık içində insanın gözünü açıb bağlayana qədər keçən zaman, il kimi gəlir. 

Ağıl bütün gediləcək yolları bilsə belə, yenə eşq yolunu bilə bilməz, çaşar qalar. 

Allah mərhələsində ağıl beygirine yol yoxdur. 

Ədalət nədir? Hər şeyi yerinə qoymaq. Zülm nədir? Bir şeyi yerinə qoymamaq, başqa yerə qoymaq. 

Yanımda kimsə olmadığından deyil yalnızlığım, tək olduğumu söyləyəcəyəm kimsə olmadığından yalnızım mən. 

Yaşıllıqlar, çiçəklərdən meydana gələn bağça keçici, lakin ağıldan meydana gələn gül bağçası həmişə yaşıl və gözəldir. 

Yetmiş iki millət öz sirrini bizdən dinlər. Biz, bir pərdə ilə yüzlərlə səs çıxaran bir ney kimiyik. 

Zülm demiriyle daşını bir-birinə vurma! Çünki bu ikisi, kişi və qadın kimi uşaq meydana gətirərlər.

ŞƏRH YAZIN