Mövlana sözləri

0
4678
Mövlana sözləri

 Ətrafında insan üzlü bir çox şeytan vardır. Bu səbəblə hər ələ əl vermək, bağlanmaq, intisab etmək uyğun deyil. 


Adam ol da, başqalarına tabe olma. Get öz yolunu özün seç. Mürşid tapmaq arzusuyla çaşıb qalma. 

Bu dünyanın dedi-qodusu toz kimidir. Könül aynasını örtər. Sən ağılını başına al də , bir zaman susmağı xasiyyət əldə et. 

Bir sirri, bir iki adama söylədinmi, artıq o sirrə vidalaş. İki adamı aşan bütün sirlər yayılar gedər. 

Əgər təvəkkül edəcəksənsə, çalışaraq məşğul olaraq təvəkkül et. Əkinini əlavə ondan sonra Allaha təvəkkül et. 

İnsanlar romantikdir. Ortalama zəkanın üzərindəki kəsləri ümumiyyətlə basdırma ya da öz səviyyələrinə çəkməyə çalışarlar. 

Hissləri ilə yaşayan, duyğularının əsiri olan adam, düşmənini öz xaricində axtarar dayanar. Halbuki onun ən böyük baş düşməni, onun öz içində olan nəfsidir. 

Bu dünya dağa bənzər, işlərimiz, etdiklərimiz də səslənmək kimidir. Səslərimiz gözəl də olsa, çirkində olsa ,dağa çarpar, dönər yenə bizə gəlir. 

İnsanların barışları da döyüşləri də bir xəyaldan doğulmaqdadır. Öyünmələri də, utanmaları da bir xəyala dözməkdədir. 

Arzu et, istə amma ölçülü olsun. Bir saman zibili bir dağı qaldıra bilməz. 

Ey dil, sən tükənməz bir xəzinəsən həm də dərmanı tapılmaz bir dərdsən. Bu dil, çaxmaq dəmiri ilə çaxmaq daşı kimidir. Dildən sıçrayıb çıxan söz atəşə bənzər. 

Bir söz vardır. Dünyanı yuyar , xarab edər ;bir söz də vardır, ölü kimi cansız dayanan tülküyə aslan cəsarəti verər. 

Əgər hamısıyla çətinliklərə budaq idinsə, daralıb qaldınsa səbr et, çünki səbir rahatlığın, genişliyin açarıdır. 

Hər kəs öz xasiyyətindən olanlara yaxşılıq edər, köməkdə tapılar. Pis adamda beləcə iş etdim sanar.

ŞƏRH YAZIN