Siz necə yatırsınız?

0
2546
Siz necə yatırsınız?

 Necə yatırsınız, heç bu barədə düşünmüsünüzmü? Bu o qədər də önəmli deyil deməyin. Çünki elm adamları insanların yatarkən yatma pozisyonunun onların xarakterlərini əks etdirdiklərini söyləyir. 


Mövzu ilə bağlı təhlillər aparan Yuxu üzrə Elm Mərkəzinin professoru Chris Idzikowski insanlar arasındakı məşhur yuxu mövqelərini təhlil edərək yuxu mövqelərinin yalnız insan sağlamlığına təsirli olmadığını, həm də insanların şəxsi xarakterləri ilə əlaqəli olduğunu ifadə etdi. 

1.Döl pozisyonu: 
 
Mövqe: Yan tərəfinizə bükülərək aldığınız yuxu pozisyonudur. 1000 adam arasında aparılan anketdə 41%-i bu pozisyonda yatdığı məlum olub. Həm bu pozisyonda yatan qadınlar kişilərdən 2 dəfə çoxdur.
 
Xarakter: Bu şəkildə yatan insanlar ətraf mühitə qarşı əks mövqeli bir imic yaratsalar da daxilən çox həssas və utancaqdırlar. İnsanlara öyrəşmələri üçün bir müddət vaxt lazım olur, amma öyrəşdikdən sonra istiqanlı xarakterləri dərhal ortaya çıxır. 
Sağlamlıq: Sola bükülərək yatmaq bəzi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər, xüsusilə həyati orqanlar olan ağciyər, mədə ya da qaraciyərdə. Buna görə döl şəklində yatanlar üçün mütəxəssislərin tövsiyəsi sağa doğru bükülərək yatmaqdır. 

2.Kötük mövqeyi (Ağac gövdəsi): 
 
Mövqe: Hər iki qolun da aşağıya tərəf olduğu yatmaq şəklidir. 
 
Xarakter: Bu mövqedə yatmağı seçən insanların xaricə dönük və itaətli olduğu müəyyən olunmuşdur. Bu insanların ən zəif nöqtələri hər kəsə tez inanmasıdır. 

3.Həsrət çəkmə mövqeyi: 
 
Mövqe: Bu yuxu şəkli də yana dönük bir mövqedir, amma digərlərindən fərqi odurki, hər iki qol önə doğru uzadılmış olur. 
 
Xarakter: Bu şəkildə yatan insanlar ümumiyyətlə yeni şeylərə meyilli olmaqla yanaşı bir o qədər də şübhəçi və tənqidçi ola bilərlər. Qərar vermələri çox çətinliklə olur, amma verdikləri qərardan heçnə və heçkim döndərə bilməz. 

4.Əsgər mövqeyi: 
 
Mövqe: Arxa üstə yuxu vəziyyəti olub yatan adamın qolları iki yanda olur. 
 
Xarakter: Əsgər vəziyyətində yatan insanlar səssiz və içinə qapalı bir şəxsiyyətə sahib olurlar. Həm özləri həm də yaxınları üçün rahat həyat şəraiti yaratmağa can atarlar.
Sağlamlıq: Bu şəkildə, arxa üstə yatmaq nəfəs problemlərinə və xorlamaya səbəb ola bilər. Xüsusilə də xorlamanız o gecənin sizinlə yatan şəxsin gecəsini cəhənnəmə çevirə bilər :) . Üzüstə yatmaq həm sizin üçün, həm də yanınızda yatan insan üçün daha münasib və rahat hesab oluna bilər. 

5.Sərbəst eniş mövqeyi: 
 
Mövqe: Mədənin üzərində, əllər başın üstündə və yastığın ətrafında, başınız da sağ ya da sol yana dönük yatış mövqesi. 
 
Xarakter: Sərbəst yuxu mövqesini seçən insanlar ətraf mühitə qarşı əks mövqeli və enerjili olurlar. Hər nə qədər həyasız görünsələr də əslində özlərinə yönəlmiş tənqidləri nəzərə alıb dərs çıxarırlar. 

6.Dəniz ulduzu mövqeyi: 
 
Mövqe: Arxa üstə və qollar başın üstündə yuxu mövqesi. 
 
Xarakter: Dəniz ulduzu şəklində yatanlar yaxşı bir dinləyicidirlər və onlara etibar etmək olar. Eyni zamanda başqalarına kömək etməkdən həzz alırlar, amma maraq mərkəzində olmaq xoşlarına getmir.
 
Sağlamlıq: Əsgər mövqesində yatanlar kimi dəniz ulduzu mövqesində yatanlar da nəfəs problemi yaşaya bilərlər və yuxu əsnasında xorlayarlar. Bu yatış formasında yatanlar daha az dincəlmiş olaraq oyanarlar.

ŞƏRH YAZIN