Hər Şey Düşüncədə Başlayır

0
2849
Hər Şey Düşüncədə Başlayır

Hər şey düşüncədə başlayar,düşüncədə yaradılar və düşüncənin qurucu gücünün məhsulu olaraq inkişaf edər.
Hər şey düşüncənin məhsuludur.Düşüncənin sonu yoxdur.İnsana öz universal ağlıyla birlikdə öz həyatını özü yaratmaq səlahiyyəti verilmişdir.Ona həyata hökm etməyə və tükənməz potensialını istifadə etməyə imkan verilmiş və şərəfləndirilmişdir. Düşündüyümüz şeylər tədricən həqiqətə çevrilir.Onun üçün də reallaşmasını istədiyimiz şeyləri düşünməliyik.
 
Korrektə etdi: Günel İbadova

 

ŞƏRH YAZIN