Təxəyyülün növləri.

0
2957
Təxəyyülün növləri.

Təxəyyülün növləri.

Təxəyyülün iki növü vardır: passiv və aktiv təxəyyül.
 
İnsan bəzən elə şeylər fikirləşir ki, onları həyata keçirmir və yaxud da həyata keçirmək qeyri-mümkün olur. Belə təxəyyül passiv təxəyyül adlanır. Passiv təxəyyülə aiddir: xülya və xəyal. Xülya niyyətlidir. Xülya zamanı insan müxtəlif surətlər yaradır, onları gözünün qarşısında canlandırıb xoşhallanır. Lakin onların həyata keçirməsi mümkün deyil. Xəyal isə niyyətsizdir. Xəyal zamanı insan arzu ediləcək gələcəyin surətlərini yaradır.
 
Aktiv təxəyyülə aiddir: bərpaedici və yaradıcı təxəyyül.
Obyektin çertyoj, not, xəritə və s. əsasında yaradılan surətinə bərpaedici təxəyyül deyilir.
Fəaliyyətin orijinal və dəyərli məhsullarında reallaşdıran yeni surətlərin müstəqil yaradılması yaradıcı təxəyyül adlanır.
 

ŞƏRH YAZIN