Uğurlu İnsan Profili

0
1469
Uğurlu İnsan Profili

İŞİNİZDƏ UĞURLUSUNUZ? MÜDİRİNİZ ÜZƏRİNDƏ NECƏ BİR İMİCİNİZ VAR? ELMİ ARAŞDIRMALAR, UĞURLU İNSANLARIN BƏZİ STANDART XÜSUSİYYƏTLƏR DAŞIDIĞINI ORTAYA QOYDU.
 
Bir iş görüşməsinə gedərkən verdiyiniz ilk imicdən, işə götürüldükdən sonra ki davranışlara qədər hər cür davranışınız, uğurlu olub olmadığınızı ələ verir. İllərdir aparılan araşdırmalar nəticəsində, yaxşı mövqeyə gələn uğurlu insanların ortaq davranış mənimsədikləri ortaya çıxarılmışdır.Araşdırmalarda uğurlu insanların gündəlik həyatlarında düzgün qərar verə bilən, lazımsız təfərrüat və fikirlərlə məşğul olmayaraq hadisələrin mahiyyətinə gedə bilən (Yəni risk almaqdan bəhs edilir) ., ağıl sahibi insanlar olduğu qeyd edilib.
Uğurlu insanlar hər zaman qazanmağa qərarlı olduğu və işlərini sevərək edirlər, habelə şəxsi həyatlarına da diqqət yetirirlər.
 
BUDUR UĞURLU BİR İNSANIN PROFİLİ
 
ÇALIŞDIQLARI SAHƏYLƏ BAĞLI OLARAQ ƏN AZI BİR MƏSƏLƏDƏ MÜTƏXƏSSİS BİLİYİNƏ MALİKDİRLƏR. BU MƏLUMATA SAHİB OLMAĞIN YOLUNUN ÖMÜR BOYU ÖYRƏNMƏKDƏN KEÇDİYİNİ BİLİRLƏR.
 
GÜNDƏLİK  HƏYATDA DÜZGÜN QƏRARLAR VERƏ BİLİRLƏR (SƏHV QƏRAR NADİR HALLARDA…).
 
LAZIMSIZ  DETALLARLA MƏŞĞUL OLMAZLAR (YA OLMAZSA!, YA EDƏ BİLMƏRƏM VƏ S).
 
HADİSƏLƏRİN MAHİYYƏTİNƏ ENMƏK, ONLAR ÜÇÜN VACİBDİR. (BU QƏDƏRİ DƏ KİFAYƏT EDƏR VƏ YA GERİSİNİ BOŞA VER DEMƏZLƏR).
 
AĞIL SAHİBİDİRLƏR (MƏHZ BU İŞ MƏNƏ GÖRƏ DEYƏ BİLƏNLƏR)
 
YUMOR HİSSLƏRİ İNKİŞAF ETMİŞDİR (MÜDÜR GÜLÜMSƏYƏRƏK BİR ŞEY DANIŞIRSA SİZ GÜLMÜYÜN, SADƏCƏ ZARAFATI BAŞA DÜŞDÜYÜNÜZÜ GÖSTƏRİN)
 
ÖZLƏRİNƏ GÜLƏRƏK SƏHVLƏRİNİN MƏSULİYYƏTİNİ ÖZ ÜZƏRLƏRİNƏ GÖTÜRƏCƏKLƏRİNİ GÖSTƏRİRLƏR.
 
DUYĞULARINI AŞKAR EDƏRƏK İCTİMAİ MÜNASİBƏTLƏRƏ TÖHFƏ VERİRLƏR.
 
ONLARI TANIDAN ŞEYLƏRİN DEDİKLƏRİNDƏN ÇOX ƏMƏLLƏRİ OLDUĞUNU BİLİRLƏR.
 
ƏTRAFLARINDAKI  İNSANLARIN ETİMADLARINI QAZANARAQ, ONLARIN ETİMADLARINI HEÇ VAXT SUİ-İSTİFADƏ ETMƏYƏCƏKLƏRİNİ DAİM ONLARIN MƏNAFELƏRİNİ QORUYACAQLARINI HİSS ETDİRİRLƏR.
 
GÖRÜNÜŞLƏRİYLƏ DƏ UĞURLU OLDUQLARINI SÜBUT EDİRLƏR. ONLARI HƏR ZAMAN TƏMİZ,ÜTÜLÜ İŞ ŞƏRAİTİNƏ
UYĞUN PALTARLAR İÇİNDƏ GÖRÜRÜK.
 
BAXIMLI OLMALARI ÖZLƏRİNƏ BƏSLƏDİKLƏRİ HÖRMƏTİN GÖSTƏRİCİSİDİR.
 
ŞƏXSİ HƏYATLARINA DİQQƏT EDƏRLƏR (EŞQƏ  DİQQƏT!).
 
İSTEHSALÇIDIRLAR.TEZ-TEZ UNUDULSA DA HƏYATIN HƏR SAHƏSİNDƏ İSTEHSALÇIYA YER VARDIR.
BƏDƏN DİLİNİ İSTİFADƏ ETMƏYİ BİLİRLƏR (DƏRHAL OLMASA DA, MÜTƏXƏSSİS OLDUQCA ÖZLÜYÜNDƏ İNKİŞAF EDİR).
 
DİQQƏTLİ TƏNQİDÇİLƏRDİR (ZƏKANIZI GÖSTƏRİN).
 
BİR DAHA EYNİ PROBLEMLƏ QARŞILAŞMAMAQ ÜÇÜN LAZIMLI DƏRSLƏRİ ALIRLAR (BİR SƏHVİ TƏKRAR ETMƏYİN).
 
ÖZLƏRİNİ YAXŞI REKLAM EDƏRLƏR(CV MƏSƏLƏSİ).
 
QAZANMA İRADƏLƏRİ VARDIR.
 
STRESS İÇİNDƏYKƏN BELƏ ÖZLƏRİNDƏN ŞÜBHƏ ETMƏZLƏR
 
ƏTRAFINDAKILARA SƏMİMİYYƏTLƏ KÖMƏK EDƏRLƏR. BELƏLİKLƏ İNSANLARIN ÖZLƏRİNİ VACİB HİSS ETMƏLƏRİNİ TƏMİN EDƏRLƏR.
 
 
 
TƏRCÜMƏ ETDİ:KAMİLLA BAYRAMLI
 

ŞƏRH YAZIN