Aristotel fəlsəfəsi ...

0
3936
Aristotel fəlsəfəsi ...

 Ümid insanı oyandıran bir yuxudur.


Ümid etmək oyanıq adamın yuxusudur.

Kifayətlənməsini bilənlər xoşbəxtdir.

Müdrik adam zövq axtarmaz, qayğı və acılardan uzaq dayanar.

Bir böyük şəhər, sıxlığı çox olan bir şəhərlə qarışdırılmamalıdır.

İradənə hakim, lakin vicdanına əsir ol

Cəsarət güclə birləşincə tamamilə artar.

Barış içində yaşamaq üçün döyüş edərik.

Qəhrəman ətrafına ölüm yaymaz, ölümə meydan oxuyar.

Ən böyük günahlar, yoxluqdan deyil, çox olanı əldə etmək üçün işlənər. Kimsə başını soxacaq yer tapa bilmək üçün zorba olmaz.

Dəyişmə bütün varlıqlarda gözəldir.

Yumorun sirri çaşdırmasıdır.

Utanc gənclərin bəzəyi, yaşlıların üz qarasıdır.

Səbir acıdır, lakin meyvəsi şirindir.

Ortaq təhlükələr bir-birlərinin can düşmənləri olanları belə birləşdirər.

Ruhun gözəlliyi bədənin gözəlliyi qədər tez görünməz.

İnsanları yaxşı edən qanunlardır.

Qanun nizamdır, yaxşı qanun yaxşı nizamdır.

Təbiət heç bir şeyi boşa etməz

Xoşbəxtlik özümüzə bağlıdır.

Hüquq hər şeyin üzərində olmalıdır.

ŞƏRH YAZIN