Mövlana fəlsəfəsi ...

0
6175
Mövlana fəlsəfəsi ...

 Dost bil! Qəmli vaxtında əlindən tutanı.


Əgər şəhvətin və nəfsinə qapılıb gedərsən, mən səni xəbərdar edim ki . əli boş, nəsibsiz gedəcəksən...!

Yarla xoş dolanan bir kimsə, yarsız qalmaz... Ay, gecədən ürkmədiyi, qaranlığından qacmadığı üçündür ki, nurlandı... Gül o gözəl qoxunu, tikanla xoş dolanmaqla qazandı ...

İnsanoğlunun ədəbdən nəsibi yoxsa, insan deyil. Insan ilə heyvan arsındakı fərq ədəbdir ...

Cibi zəngin amma ruhu kasıb olan insanın halı yaman! Çünki o hər şeyin qiymətini bilər dəyərini deyil

Cahil birinin yanında kitab kimi səssiz ol!

Şam olmaq asan deyil. Işıq saçmaq üçün öncə yanmaq gərək. 

Gözünüzü acıb Qurana baxın. Allah kəlamı olan Quranın bütün ayələri ədəb öyrədir.

Meyvə turş belə olsa, yetişmədikdə on xam deyərlər.

Dost sanma! Şanlı vaxtında dost olanı.

Harada axar su varsa, orada yaşıllıq vardır...

Harada axan göz yaşı varsa, oraya rəhmət gələr.

Gülü gülənə ver. Qəlbini sevənə ver.

Sevmək gözəl şey, sevməsini bilənə ver.

Uğrunda fədakarlıq etmədiyin sevgini boşuna ürəyində daşıyıb da yük etmə.

Bəzən bitmək bilməyən dərdlər yağış olar üstünə yağar. Amma unutma ki, rəngarəng göy qurşağı yağışdan sonra çıxar.

Allahdan gələnə razı olsaq Allahda bizdən razı olar.

Yaxşını axtar, gözəli axtar, doğrunu axtar. Amma qüsuru axtarma.

ŞƏRH YAZIN