Psixoloji güc

Psixoloji güc

Bir insanın yaxşı bir həyat yaşayıb yaşamayacağı onun zehni güc və iradəsi ilə olduqca bağlıdır. Zehni güc bir neə addımdan ibarətdir və xoşbəxt, eyni zamanda müvəffəqiyyətli olmaq üün bütün bu addım

Yaradıcılıq nədir? Yaradıcılıq psixologiya elmini 2 cəhətdən maraqlandırır: bir tərəfdən yeni surətlərin yaradılması prosessual xarakter daşıyır, digər tərəfdən təxəyyül yaradıcılıq prosesində

Təxəyyülün nvləri. Təxəyyülün iki nvü vardır: passiv və aktiv təxəyyül. İnsan bəzən elə şeylər fikirləşir ki, onları həyata keirmir və yaxud da həyata keirmək qeyri-mümkün olur. Belə təxəyyül

Təfəkkür və təxəyyül arasında əlaqə hər ikisinin yeni obraz yaratması, fərq isə təfəkkürün ideya, təxəyyülün isə həmin ideyanın obraza keməsidir. Təxəyyül nədir? Tarixən mvcud olmuş, bizim qavradığ

Ağlın keyfiyyətləri hər şeydən əvvəl təfəkkürün müxtəlif nvlərinin inkişaf səviyyəsi və bir-birilə ulğaşmasının xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Ağlın keyfiyyətlərinə ağlın müstəqilliyi, tənqidiliyi, ev

Təfəkkür məqsədynlü idrak prosesidir. Təfəkkür o zaman fəaliyyətə gəlir ki, insanın qarşısına yeni problem, yeni sual və ya məsələ ıxır, qarşıya onları başa düşmək, mahiyyətini amaq və ya həll etmə

Təfəkkür proseslərinə təhlil, tərkib, müqayisə, ümumiləşdirmə, konkretləşdirmə və təsnifat daxildir. Təhlil cismi və ya hadisəni fikrən hissələrə ayırmağa deyilir, yəni elementləri paralamaq. Təhlil

BİZİ İZLƏYİN

BəyənənlərBƏYƏN
Abunəçilər+1
TakipçilerTƏQİB ET
TakipçilerTƏQİB ET
AbunəçilərABUNƏ OL

İSTİFADƏÇİ PANELİ

Facebook İlə Daxil Ol

CAZİBE TV