Ünsiyyət

Ünsiyyət

Yaxşı nəzər yetirsəniz, uğurlu insanların uğur qazanmasında nəmli rol oynayan amillərdən birinin ünsiyyət olduğunun şahidi olarıq. Bəli bəli. Düzgün ünsiyyətin amadığı qapı yoxdur desək, hər halda ya

Bəziləri düzgün ünsiyyət bacarığına doğuşdan sahibdir, bəziləri isə, bunun üzərində daima alışmağa məcburdur. Yeni tanışlarla ünsiyyət qurmaq isə bəzən müşkül məsələyə evrilir. Gəlin yeni tanışlarla

Bəzən mübahisə olmasın deyə aramızda gərginlik, narazılıq, küskünlük yaranmasın deyə susmağa üstünlük veririk. Amma bir gün bardağı dolduracaq son damla gəldiyində hər şey daha bərbad olur. Qarşım

Bir ox uğurların arxasında mükəmməl ünsiyyət gizlənir. nsiyyət dedikdə sz və dil başa düşülsə də, sosial psixologiya sahəsində aparılan tədqiqatlar, szsüz verilən informasiyaların szlə verilən infor

tən əsrin 70-ci illərində Amerika futuroloqları dünyada gedən prosesləri,elm və texnikanın sürətli inkişafını və sair faktları təhlil edərək belə qənaətə gəldilər ki, XXI əsr psixologiya əsri olacaq

Nitqin aşağıdakı əsas xüsusiyyətləri var: Məzmunlu,anlaşılma,ifadəlilik,təsirlilik. Məzmunluluq nitqdə ifadə olunmuş fikrin,hissin və təəssuratların həcmi,dərinliyi ilə müəyyənləşdirilir.Uzunuluq,sə

Əmələ gəlməsinə grə nitq sutiativ və kontekst nitqə ayrılır. Situativ nitq - ünsiyyət zamanı əmələ gəlir və başa düşülənin şifahi təsviri sayılır. Kontekst nitq bu təsəvvürün adının nəticəsidir,o y

BİZİ İZLƏYİN

BəyənənlərBƏYƏN
Abunəçilər+1
TakipçilerTƏQİB ET
TakipçilerTƏQİB ET
AbunəçilərABUNƏ OL

İSTİFADƏÇİ PANELİ

Facebook İlə Daxil Ol

CAZİBE TV