Sənin Təbiətin Nə Rəngdir?

0
7783
Sənin Təbiətin Nə Rəngdir?

1.Qırmızı 
2.Sarı
3.Narıncı
4.Yaşıl
5.Mavi
6.Tünd göy
7.Bənövşəyi
8.Çəhrayı
9.Tunc
10.Gümüşü
11.Qızılı
 
Məsələn: Doğum tarixi 11.10.1991.Hesablama aparaq: 1+1+1+0+1+9+9+1=23. 2+3=5. Cədvələ əsasən 5 rəqəmi Mavi rəngini simvolizə edir. 11 və 22 rəqəmlərinin ədədləri cəmlənmir.
 
Bu mənim Auramın rəngidir, bəs sizin auranızın rəngi hansıdır?
 
Qırmızı: Hissiyatlı, həyatsevər və aqressivlik. Bu çalar ondan xəbər verir ki, siz təbiətdən şöhrətpərəst, məqsədə nail olmağı bacaran və optimist birisiniz. Sizdə rəqabət hissi güclüdür. Birincilik həyat devizinizdir. Məqsədə nail olmaq üçün sizi ruhlandıra biləcək, uğur qazanmış insanları həmsöhbət seçib, dar düşüncəli axmaqlardan uzaq durun. Əks halda məqsədinizə çatmaq istəyiniz xəyal olaraq qalar.
 
Sarı: Yaradıcılıq və intellekt. Qabilliyyətlərinizi göstərə bilmək üçün yaradıcı işlə məşğul olmanız daha yaxşıdır. Sizin varlığınız ətrafdakıları isidir və heyran edir. Natiqlik istedadınız istənilən məclisin bəzəyidir. Bir sözlə, ünsiyyət üçün yaranmısınız. Odur ki, istənilən sahədə mütəxəssis alınar. Çox qəlbi kövrəksiniz, bir az laqeyd olmağı bacarın. Sizin parlaq zəkanız var. Belə bir deyim var: "Əgər insan gün ərzində eyni məsələyə 1 saat vaxt ayırırsa, deməli, o, ildən sonra bu sahədə ixtisaslı peşəkar olacaq”. Beləliklə, siz də ürəyinizcə olan iş seçin.
 
Narıncı: Emosiya və sağlamlıq. Bu çalar insana xeyirxah, ünsiyyətcil, qayğıkeş və diqqətli olmaq xüsusiyyətini verir. Xeyirxah iş gördüyünüzü biləndə özünüzü xoşbəxt hiss edirsiniz.Ola bilər, siz çox təvazökar, utancaq və həssassınız. Bu halda özünüzü başqalarının xoşbəxtliyinə həsr etməlisiniz. Bu zaman özünəinam hissiniz artacaq.
 
Yaşıl: Təbiətin böyük rəngi. Siz şəraitə tez uyğunlaşmaqla bərabər, həm də rəhmli və sentimentalsınız ki, bu sizin ən böyük zəifliyinizdir. Dostcasına ünsiyyəti sevdiyiniz üçün həyatı çox asan qəbul edirsiniz və özünüzdən başqa hamıda günah axtarırsınız. Qırmızı auranın tam əksi olan Yaşıl hiddətlənəndə ləng hərəkət edir və özünü cilovlayır. Bu cür insanlar təbiətin özü kimi daimi və dəyişilməzdir. Onların gücü yavaş-yavaş artır və sarsılmazdır. Haqlı olduqlarından əmindirlər və bu fikirdən onları heç nə döndərə bilməz. O, Sarıya yaxınlaşanda öz sabitliyini itirir.
 
Mavi: Müəllimlik, səyahət sevgisi, parlaq zəka, yaradıcılıq qabiliyyəti, zəngin təsəvvür və həqiqət axtarışı. Siz həmişəcavan və istənilən qəhrəmanlığa qadirsiniz. Yeni təəssüratları sevir və başqa xalqların, mədəniyyətlərin nümayəndələri ilə məmnuniyyətlə ünsiyyət qurursunuz. Adətən çox aktiv həyat tərzi yaşayırsınız. Yorulmaq sizə yad olan anlayışdır. Təbiətən istedadlısınız.
 
Tünd göy: Xeyirxahlıq, qayğıkeşlik və insanpərvərlik. Sizdə özünəinam hissi güclüdür. Məsuliyyətli və ətrafdakılara qarşı qayğıkeşsiniz. Həmişə diqqət mərkəzindəsiniz. İstirahət etməyi də unutmalısınız, çünki işinizə o qədər ciddi yanaşmırsınız ki, özünüz barədə tamamilə unudursunuz. Siz vəfalı, azadlığı sevən və soyuqsunuz.
 
Bənövşəyi: Ruhən yaxın, hissiyyat, müəllimlik, gələcəyi görmə. Siz güclü həssaslığa və intuisiyaya maliksiniz. Kimdənsə kömək istəməyi sevmirsiniz və öz gücünüzə arxalanırsınız. Çox vaxt narahatlığınızı dillə ifadə etmək iqtidarında olmursunuz. Özünüzə qapanırsınız.Artistlik və dramatik bacarıqlarınız da var. İstedadlı yaradıcılığa meyillisiniz.
 
Çəhrayı: Materializm, məqsədyönlülük və əməksevərlik. Siz zərif və qayğıkeşsiniz. Amma qorxaq və qərarsız olduğunuz anlarınız da az deyil. Öz bildiyinizi edirsiniz, amma sevdiklərinizi də unutmursunuz. "Yox” deməyi öyrənin və özünüzə diqqət və qayğı göstərin.
 
Bürünc rəngi: Humanizm-insansevərlik, fədakarlıq. Zərif qayğıkeş, qətiyyətli və pozitiv düşüncəyə maliksiniz. Bəzən sizə elə gəlir ki, ətrafdakılar qədrinizi bilmir. Belə olduqda özünüzə vaxt ayırın. Siz yardımsevən və kövrəksiniz. Ona görə də çox vaxt sizin bu cəhətlərinizdən istifadə edirlər.
 
Gümüşü: Fantaziya, idealizm, xəyalpərəstlik, hissiyyat. Siz ruha yaxın, qeyri-adi dərəcədə güclü hissiyyata, zəngin yaradıcılıq təxəyyülünə malik insanlardansınız. Xaraktercə nəcib, tez inanan, dürüstsünüz. Dost seçimində öz hissiyatınıza inanır və insanlarda yalnız yaxşı tərəfdən görməyə çalışırsınız.
 
Qızılı: Hədsiz potensial. Sizdə kobudluq, qeyri-adi bacarıqlar və məsuliyyət hissi var. Uğur sizin tərəfinizdədir. Böyük idealarınız və məqsədləriniz var ki, onları əldə etməklə xoşbəxt olursunuz. Qızılı auranın daşıyıcıları enerjisi ətrafdakılara təsir edən anadangəlmə xarizmalı liderdirlər. Belə fonnun insanları arasında pisini tapmaq çətindir.
 
 
Korrektor:Əhmədova Sevinc

ŞƏRH YAZIN